Existeixen 2 principals diferències entre carregar el vehicle elèctric utilitzant AC (corrent altern) i DC (corrent continu): la potència i la durada de la sessió de càrrega.

  • Càrrega en AC: Potències de càrrega baixes i temps de càrrega llargs.
  • Càrrega en DC: Potències de càrrega altes i temps de càrrega reduïts.